Mijn ervaring met kanker

Als docent maak je veel gebruik van de stem. Door de toename van het aantal studenten ga je automatisch harder praten. Gevolg hiervan was dat ik ongeveer een keer per jaar mijn stem “verloor”. Op zich geen groot probleem, was altijd met een paar dagen, soms met wat antibiotica, geheel verholpen.

Echter eind 2001 bleek dit niet meer te werken en werd ik door de huisarts verwezen naar de KNO-arts in mijn regio: diagnose gezwel op strottenhoofdklepje, mogelijk kwaadaardig. Dezelfde dag doorverwezen naar de KNO-arts /hoofd-halschirurg in het medisch centrum alwaar deze diagnose wordt bevestigd. Er volgen allerlei onderzoeken waarna wordt besloten tot bestraling.

….
Dit duurde van eind januari tot begin maart 2002 in totaal 32 keer. Hoewel ik steeds op eigen kracht van huis naar het medisch centrum ben gependeld was ik met name in de laatste fase behoorlijk “afgepeigerd” en afgevallen. Eten was nagenoeg onmogelijk en ik heb zeker een half jaar op “astronauten voedsel” en bouillon geleefd. Geleidelijk verbeterde dit en werd ook weer een normaal gewicht bereikt.

Beleving

Uiteraard schrik je als een dergelijke diagnose wordt gesteld. Maar door de gesprekken met de bestralingsarts omtrent de te volgen behandelingen werd je toch weer wat optimistischer. Desalniettemin waren de bestralingen mijn moeilijkste periode, het gewicht nam schrikbarend af, praten was moeilijk, vloeibaar eten en een zeer gammel gevoel. Maar na enige tijd wordt het beter, het gewicht neemt langzaam toe, het praten gaat beter en het optimisme krijgt de overhand, er wordt zelfs gedacht aan werk….Inmiddels ben ik 65+ en met pensioen… Concluderend moet ik stellen ik ondanks wat dipjes en beperkingen toch vrij en vrolijk leef met vrouw, kinders, kleinkinders en genoeg hobby’s om het druk te hebben. Dit optimisme komt voor een groot deel uit de bekwaamheid van de mij behandelende artsen maar boven al de prettige omgang hebben mij hierbij ontzettend veel geholpen. Waarvoor hulde!!

Ik ben helemaal blij!!

Koos de Vries 31-07-2013

Derde Europese
week voor
Hoofd-halskanker

21 - 25 September 2015