De ‘Make Sense’ campagne en “awareness-week”, georganiseerd door de Europese Hoofd-Hals vereniging (EHNS), streeft naar een groter bewustzijn van hoofd-halskanker. Hierdoor kunnen de behandelingsresultaten en kansen op genezing voor patiënten met hoofd-halskanker verbeteren.

Tijdens deze week voor en over hoofd-halskanker zal er in Europees verband een uitgebreid programma zijn, met onder andere uitgebreide aandacht in de media, presentaties bij het Europese parlement, gratis screenings-acties en scholingsmomenten.

De eerste Europese week voor hoofd-halskanker wordt van 21-25 September 2015 gehouden.

Derde Europese
week voor
Hoofd-halskanker

21 - 25 September 2015