Hoofd-halskanker vormt wereldwijd  5% van het totale aantal kanker-gevallen. Door verlate presentatie en verwijzing wordt het merendeel van de hoofd-halstumoren pas vastgesteld in een laat stadium van de ziekte. Een  vroegtijdige herkenning en verwijzing naar de specialist kan de kansen op genezing verhogen.

Meer dan 90% van alle hoofd-halstumoren gaan uit van de oppervlakkige cellen waarmee de slijmvliezen van de mond- en keelholte bekleed zijn.

In 2008 waren er wereldwijd 600,000 nieuwe patiënten met hoofd-halskanker.  350,000 sterfgevallen waren aan hoofd-halskanker gerelateerd.

Hersentumoren en oogtumoren worden niet tot hoofd-halskanker gerekend.

De meest voorkomende locaties voor hoofd-halskanker zijn:

•   De mondholte (42%)

•   De keelholte (35%)

•   Het strottenhoofd (24%)

In de afgelopen tien jaar is wereldwijd het aantal patiënten met hoofd-halskanker sterk gestegen. De grootste toename is gezien onder vrouwen.

 

Wat zijn de risicofactoren?

diagram-11

  • Roken: Rokers hebben een hoger risico op hoofd-halskanker dan niet-rokers
  • Alcohol: Mannen die meer dan 3, en vrouwen die meer dan twee eenheiden alcohol per dag drinken hebben een significant hoger risico op het ontwikkelen van hoofd-halskanker
  • HPV: De incidentie van kanker van het strottehoofd stijgt door bepaalde sub-types van het HPV-virus

Prevalentie

Hoewel mannen drie keer zoveel kans hebben op het ontwikkelen van hoofd-halskanker, stijgt de incidentie bij vrouwen. Hoofd-halskanker komt het meest voor bij mensen ouder dan 40 jaar, maar recentelijk stijgt het aantal bij jongeren die deze ziekte ontwikkelen.

 

Symptomen

Hoe herkent u de symptomen

De ‘One for Three’ definitie, ontwikkeld door toonaangevende experts op het gebied van hoofd-halskanker in Europa, verklaren dat zorgverleners in de eerstelijn een patiënt dienen te verwijzen naar een hoofd-halschirurg indien zij meer dan 3 weken een van de volgende klachten hebben.

Als u EEN van deze symptomen 3 weken of meer heeft…. zoek dan medische hulp

1for31

Derde Europese
week voor
Hoofd-halskanker

21 - 25 September 2015